*hald<r>ich

Lolium dicitur illa herba mala qua crescit inter segetes et malum semen facit et dicitur proprie *hald<r>ich 1442 WokRacz 137r

Wyraz hasłowy Hałdryk Hasło konkordancji Lolium
Wyraz(y) w transliteracji *hald<r>ich Podstawa glosowania lolium
Język wyrazu obcego łaciński
2624
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hałdryk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hałdryk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.