RozPaulLolium (...) dicitur illa mala herba que crescens inter segetes malum facit semen quod similiter dicitur lolium vlg. costrzewa
WokRaczLolium dicitur illa herba mala qua crescit inter segetes et malum semen facit et dicitur proprie *hald<r>ich
WokJag
RozKapLoligium (...) dicitur illa mala herba crescens inter *sagetes que facit malum semen que similiter dicitur lolium vlg. kakol wel loboda
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet ILolium *haldricz
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubLolium kakol
Lolium est quedam herba raden oder vnkrawt kostrzevą kakol
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.