costrzewa

Lolium (...) dicitur illa mala herba que crescens inter segetes malum facit semen quod similiter dicitur lolium vlg. costrzewa 1440 RozPaul 153r

Wyraz hasłowy Kostrzewa Hasło konkordancji Lolium
Wyraz(y) w transliteracji costrzewa Podstawa glosowania lolium
Język wyrazu obcego łaciński
2961
Komentarz paleograficzny Rękopis częściowo uszkodzony, dość trudno czytelny.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kostrzewa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kostrzewa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.