krayką

<S>arta (...) est illud quod sartor abscidit a panno proprie krayką XV p. post. RozOss I 177rb

Wyraz hasłowy Krajka Hasło konkordancji Sarta
Wyraz(y) w transliteracji krayką Podstawa glosowania <s>arta
Język wyrazu obcego łaciński
2634

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 177
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krajka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.