paprzycza

<R>istrum (...) est rima vel foramen per quod transiit farina in molendino vlg. paprzycza XV p. post. RozOss I 172rb

Wyraz hasłowy Paprzyca Hasło konkordancji Ristrum
Wyraz(y) w transliteracji paprzycza Podstawa glosowania <r>istrum
Język wyrazu obcego łaciński
2635

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 172
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22-23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Paprzyca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) paprzyca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PFRp V 15.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.