Paprzyca

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik paprzyca XV p. post. RozOss I 172rb

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 37a

Uwagi i bibliografia

Malinowski L. 1892: O niektórych wyrazach ludowych polskich. Zapiski porównawcze, Kraków, s. 51.
Zaręba A. 1967: Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze", z. 19, s. 140.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.