gykry

*Poligarium dicitur quoddam intestinum piscium proprie gykry 1440 RozPaul 206r

Wyraz hasłowy Ikry Hasło konkordancji Poligranum
Wyraz(y) w transliteracji gykry Podstawa glosowania *poligarium
Język wyrazu obcego łaciński
2642
Komentarz paleograficzny Inicjał wspólny z hasłem Polides.
Prawdopodobnie błąd kopisty w łac. poligarium zamiast poligranum.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 206
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ikry (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ikry
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.