RozPaul*Poligarium dicitur quoddam intestinum piscium proprie gykry
WokRaczPolligranum ut in allece vlg. gi<k>ra
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIPoligranum ikri ikry
WokPet VI
RozOss IIPolligranum dicitur quoddam granum intestinum piscium proprie gykry
RozOss IIIPoligranum dicitur quoddam intestinum piscium proprie gicri
RozOss I<P>oligranum dicitur quodam intestinum piscium proprie gykry
WokPet I
WokPet IIPoligranum gicri
WokPet III
WokPet IV
WokLubPoligranum eyn rogen sicut in allecis gykro
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.