gi<k>ra

Polligranum ut in allece vlg. gi<k>ra 1442 WokRacz 165v

Wyraz hasłowy Ikra Hasło konkordancji Poligranum
Wyraz(y) w transliteracji gi<k>ra Podstawa glosowania polligranum
Język wyrazu obcego łaciński
3000

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 165
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ikra (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ikra
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.