gicri

Poligranum dicitur quoddam intestinum piscium proprie gicri XV p. post. RozOss III 184v

Wyraz hasłowy Ikry Hasło konkordancji Poligranum
Wyraz(y) w transliteracji gicri Podstawa glosowania poligranum
Język wyrazu obcego łaciński
3065

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 184
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ikry (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ikry
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.