tarlka

Micateria dicitur a mica et tero vlg. tarlka 1442 WokRacz 145r

Wyraz hasłowy Tarka Hasło konkordancji Micateria
Wyraz(y) w transliteracji tarlka Podstawa glosowania micateria
Język wyrazu obcego łaciński
2709

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Tarłka
Forma (w transkrypcji) tarłka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.