offyarą

Offertorium offyarą 1442 WokRacz 153v

Wyraz hasłowy Ofiara Hasło konkordancji Offertorium
Wyraz(y) w transliteracji offyarą Podstawa glosowania offertorium
Język wyrazu obcego łaciński
2759

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ofiara (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ofiara
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.