gleyth

Omagium venit a verbo neutrali omagiare id est omagium promittere gleyth 1440 RozPaul 183r

Wyraz hasłowy Glejt Hasło konkordancji Homagium
Wyraz(y) w transliteracji gleyth Podstawa glosowania omagium
Język wyrazu obcego łaciński
2761

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 183
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Glejt (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) glejt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.