RozPaulOmagium venit a verbo neutrali omagiare id est omagium promittere gleyth
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIOmagium venit a verbo omagiare id est omagium promittere et est ex eminacione in cursu equorum vlg. zawod
RozOss I
WokPet IOmagium oldowanye
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubOmagium huldung oder manschafft holdovanye
Homagium huldunge oder manschafft oldovanye
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.