holdovanye

Omagium huldung oder manschafft holdovanye ca 1500 WokLub 92r

Wyraz hasłowy Hołdowanie Hasło konkordancji Homagium
Wyraz(y) w transliteracji holdovanye Podstawa glosowania omagium
Język wyrazu obcego łaciński
3072
Komentarz paleograficzny W tym samym wierszu drukowane są kolejno dwa hasła. Glosator użył symbolu graficznego, by zaznaczyć, do którego wyrazu łac. odnosi się glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hołdowanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hołdowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.