oldovanye

Homagium huldunge oder manschafft oldovanye ca 1500 WokLub 61r

Wyraz hasłowy Hołdowanie Hasło konkordancji Homagium
Wyraz(y) w transliteracji oldovanye Podstawa glosowania homagium
Język wyrazu obcego łaciński
5617

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hołdowanie (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ołdowanie
Forma (w transkrypcji) ołdowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 58.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 58.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.