tharlka

Piperiteria est molendinum piperis proprie tharlka XV p. post. RozOss III 179v

Wyraz hasłowy Tarka Hasło konkordancji Piperiteria
Wyraz(y) w transliteracji tharlka Podstawa glosowania piperiteria
Język wyrazu obcego łaciński
2810

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 179
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Tarłka
Forma (w transkrypcji) tarłka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.