czervone

Obrisus (…) id est purus clarus et est optimi coloris splendens vt aurum obrisum zolthe (złoto) vel czervone slotho ca 1500 WokLub 90r

Wyraz hasłowy Czerwony Hasło konkordancji Obryzus
Wyraz(y) w transliteracji czervone Podstawa glosowania obrisum
Język wyrazu obcego łaciński
2855
Komentarz paleograficzny Glosa zolthe zapisana nieco innym atramentem niż vel czervone slotho. Glosator poprawił błąd druku w wyrazie obrisum (może i lub l na s).
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określany (złoto), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czerwony (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) czerwone
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.