myenthus

Allota est nomen piscis vlg. myenthus XV p. post. RozOss II 10v

Wyraz hasłowy (Miętus) Hasło konkordancji Alausa
Wyraz(y) w transliteracji myenthus Podstawa glosowania allota
Język wyrazu obcego łaciński
29
Komentarz paleograficzny W glosie myenthus końcowe us zapisane skrótem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Miętus) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mientus
Forma (w transkrypcji) mientus
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.