RozPaulAllotha est nomen piscis proprie myenthusz
WokRacz
WokJag
RozKapAllota est nomen piscis myentus
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAllota est nomen piscis vlg. myenthus
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubAlota est nomen piscis eyn quape oder kopt myenthvsz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.