wąsz

Offis (...) vlg. wąsz et potest scribi per f et non ph 1442 WokRacz 153v

Wyraz hasłowy Wąż Hasło konkordancji Offis
Wyraz(y) w transliteracji wąsz Podstawa glosowania offis
Język wyrazu obcego łaciński
2901

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wąż (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wąż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.