nyewolstwyem

<E>lementum (...) dicitur quasi alimentum... Quinto ponitur pro obseruacione legis et prophecie Vnde appostolus ante quam venit plenitudo temporis omnes eramus sub elementis mundi seruientes (Gal 4, 3) id est sub lege que intelligitur per elementa uel sub obseruacione legis proprie pod nyewolstwyem 1440 RozPaul 82v

Wyraz hasłowy Niewolstwo Hasło konkordancji Elementum
Wyraz(y) w transliteracji nyewolstwyem Podstawa glosowania obseruacione
Język wyrazu obcego łaciński
2977
Komentarz paleograficzny W tekście głównym brak inicjalnego E w Elementum (wiersz 21); na lewym marginesie na wysokości wiersza 21 tekstu głównego znajduje się powtórzony wyraz Elementum (w całości).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niewolstwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) niewolstwem
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.