RozPaul<E>lementum (...) dicitur quasi alimentum... Quinto ponitur pro obseruacione legis et prophecie Vnde appostolus ante quam venit plenitudo temporis omnes eramus sub elementis mundi seruientes (Gal 4, 3) id est sub lege que intelligitur per elementa uel sub obseruacione legis proprie pod nyewolstwyem
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.