pod

<E>lementum (...) dicitur quasi alimentum... Quinto ponitur pro obseruacione legis et prophecie Vnde appostolus ante quam venit plenitudo temporis omnes eramus sub elementis mundi seruientes (Gal 4, 3) id est sub lege que intelligitur per elementa uel sub obseruacione legis proprie pod nyewolstwyem 1440 RozPaul 82v

Wyraz hasłowy Pod Hasło konkordancji Elementum
Wyraz(y) w transliteracji pod Podstawa glosowania sub
Język wyrazu obcego łaciński
2975
Komentarz paleograficzny W tekście głównym brak inicjalnego E w Elementum; na lewym marginesie na wysokości odpowiedniego wiersza tekstu głównego znajduje się powtórzony wyraz Elementum (w całości).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pod (przyimek)
Forma (w transkrypcji) pod
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek narzędnik
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.