Pod

przyimek

Formy gramatyczne


forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
pod 1440 RozPaul 82v ca 1500 WokLub 132v

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 219b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.