pod

Sub *balla et alto pod nawyschym pravem ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy Pod Hasło konkordancji Sub bulla et alto
Wyraz(y) w transliteracji pod Podstawa glosowania sub
Język wyrazu obcego łaciński
5706
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca poprawia zapis balla na bulla.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pod (przyimek)
Forma (w transkrypcji) pod
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek narzędnik
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69 (Sstp VI 223a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.