czepi

Tribula est instrvmentum aptum ad triturandum vel est genus vehyculi cum quo excuciuntur frvmenta Et est differentia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osseth <tribu>la czepi <tribu>lum quoque vyerczoch Tribulus enim est herba spinosa… Sed tribulum est instrvmentum cum quo conteritur papaver piper uel alye species aromatice XV p. post. RozOss III 241r

Wyraz hasłowy Cepy Hasło konkordancji Tribula
Wyraz(y) w transliteracji czepi Podstawa glosowania <tribu>la
Język wyrazu obcego łaciński
2979

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 241
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cepy (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cepy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.