RozPaulTribula est instrvmentum aptum ad tribulandum vel est genus vehiculi cum quuo concuciuntur frumenta Et est diferentia inter tribulus la lum Wersus Est <t>ribulus osseth <tribu>la cepi <tribu>lum quuoque verczymak Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrvmentum cum quuo conteritur papaver piper uel alie species aromatice uel gorczycza
WokRacz
WokJag
RozKapTribula est instrvmentum aptum ad tritulandum vel est genus vehiculi cum quo excuciuntur frumenta Et est differentia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osszeth <tribu>la czepy <trib>lum quoque wercymąk Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrumentum cum quo conteritur piper papauer uel alie species aromatice
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IITribula est instrumentum ad tritulandum aptum uel est genus vechiculi cum quo frumenta excuciuntur Et est differencia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osseth <tribu>la czepy <tribu>lum quoque vyerczyoch Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrumentum cum quo teritur piper papauer et alie species aromatice
RozOss IIITribula est instrvmentum aptum ad triturandum vel est genus vehyculi cum quo excuciuntur frvmenta Et est differentia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osseth <tribu>la czepi <tribu>lum quoque vyerczoch Tribulus enim est herba spinosa… Sed tribulum est instrvmentum cum quo conteritur papaver piper uel alye species aromatice
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubTribula korzeczny mlyn
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.