gorczycza

Tribula est instrvmentum aptum ad tribulandum vel est genus vehiculi cum quuo concuciuntur frumenta Et est diferentia inter tribulus la lum Wersus Est <t>ribulus osseth <tribu>la cepi <tribu>lum quuoque verczymak Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrvmentum cum quuo conteritur papaver piper uel alie species aromatice uel gorczycza 1440 RozPaul 263r

Wyraz hasłowy Gorczyca Hasło konkordancji Tribula
Wyraz(y) w transliteracji gorczycza Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2946
Komentarz paleograficzny W wyrazie vehiculi litera v nadpisana między c a l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 263
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gorczyca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gorczyca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.