tharka

Fritillum uel fritellum id est mollimellum uel piperarium sc. illud instrvmentum in *quuo piper teritur quia grana piperis uel alia frangit et est perforatum ab inferiori etc. vlg. tharka 1440 RozPaul 108r

Wyraz hasłowy Tarka Hasło konkordancji Frictillum
Wyraz(y) w transliteracji tharka Podstawa glosowania fritillum, fritellum, mollimellum, piperarium
Język wyrazu obcego łaciński
2989
Komentarz paleograficzny Pełne brzmienie hasła: Frutillum id est parwm edificium sed fritillum uel fritellum id est mollimellum uel piperarium sc. illud instrvmentum in *quuo piper teritur quia grana piperis uel alia frangit et est perforatum ab inferiori etc. vlg. tharka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.