czepecz

Redimiculum id est monile uel chorona uel mitra que est eciam in capite feminarum alligatur vel dicitur succinctorium uel brachiale tegens caput et a lateribus colli diuisum sc. illud ornamentum quod ponitur ad caput ut crines maneant plani czepecz XV p. post. RozOss III 204v

Wyraz hasłowy Czepiec Hasło konkordancji Redimiculum
Wyraz(y) w transliteracji czepecz Podstawa glosowania redimiculum
Język wyrazu obcego łaciński
3098

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 204
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czepiec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czepiec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.