RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIRedimiculum id est monile uel chorona uel mitra que est eciam in capite feminarum alligatur vel dicitur succinctorium uel brachiale tegens caput et a lateribus colli diuisum sc. illud ornamentum quod ponitur ad caput ut crines maneant plani czepecz
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubRedimiculum id est monile corona vel vitta qua mitra in capite feminarum alligatur oder zyerheyt czyb vel [[ząthyczką]] swoy
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.