czynsz

Pensio est tributum vel precium vel ponderatio wochenzynsz czynsz albo sosch, pensio ciu<ilis> sosch (miescki) albo [[czys]] c<zynsz> myesczky ca 1500 WokLub 98r

Wyraz hasłowy Czynsz Hasło konkordancji Pensio
Wyraz(y) w transliteracji czynsz Podstawa glosowania pensio
Język wyrazu obcego łaciński
3260
Komentarz paleograficzny Wyrazy ciu<ilis> i c<ynsz> obcięte przy oprawie, drugi z nich poprzedzony skreślonym fragmentem wyrazu [[czys]].
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określający (miescki), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czynsz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czynsz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.