po

Per consequens po gothow (leg. po gotowu) ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy Po Hasło konkordancji Per consequens
Wyraz(y) w transliteracji po Podstawa glosowania per
Język wyrazu obcego łaciński
3271
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca odczytał "pogotów".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Po (przyimek)
Forma (w transkrypcji) po
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek celownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 72 (pod hasłem Po gotowu Sstp II 475a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.