gydz

Pergere wandeln gen oder farn ire gydz ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy (Iść) Hasło konkordancji Pergere
Wyraz(y) w transliteracji gydz Podstawa glosowania pergere, ire
Język wyrazu obcego łaciński
3296
Komentarz paleograficzny Fragment ire gydz dopisany przez glosatora.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Iść) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu
Forma (w transkrypcji)
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.