krvsczane drzewo

Pirus krvsczane drzewo ca 1500 WokLub 101r

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji Pirus
Wyraz(y) w transliteracji krvsczane drzewo Podstawa glosowania pirus
Język wyrazu obcego łaciński
3394
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Gruszczany) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kruszczany
Forma (w transkrypcji) kruszczane
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Zdaniem A. Brücknera odmianka fonetyczna przymiotnika gruszczany w postaci kruszczany zdradza wielkopolskie pochodzenie zabytku (Brückner 1909: 241).
Por. gruszka - kruszka.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Brückner A. 1909, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego zebrał i wydał dr Bolesław Erzepki (“Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1-139), "Prace Filologiczne" VII, s. 238-241.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.