drzewa

Forpedium vlg. kopito sz drzewa 1442 WokRacz 111v

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji Formipedium
Wyraz(y) w transliteracji drzewa Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
365
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj nijaki
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.