kopytho

<C>alopedium (...) id est baculus ligneus uel est instrvmentum sutoris proprie kopytho 1440 RozPaul 40v

Wyraz hasłowy Kopyto Hasło konkordancji Calopodium
Wyraz(y) w transliteracji kopytho Podstawa glosowania calopedium
Język wyrazu obcego łaciński
368

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kopyto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kopyto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.