RozPaul<C>alopedium (...) id est baculus ligneus uel est instrvmentum sutoris proprie kopytho
WokRaczCalopedium forma calcei copito
WokJag
RozKapCalopedium (...) id est baculus ligneus uel est instrvmentum sutoris kopitho
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICalopedium (...) id est baculus ligneus vel est instrvmentum sutorum vlg. kopytho
RozOss IIICalopedium (…) id est baculus ligneus uel instrvmentum sutoris vlg. copitho
RozOss ICalopedium (…) id est baculus ligneus uel est instrumentum sutorum vlg. copytho
WokPet I
WokPet IICalopedium copytho
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.