copitho

Calopedium (…) id est baculus ligneus uel instrvmentum sutoris vlg. copitho XV p. post. RozOss III 16br

Wyraz hasłowy Kopyto Hasło konkordancji Calopodium
Wyraz(y) w transliteracji copitho Podstawa glosowania calopedium
Język wyrazu obcego łaciński
377

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 16b
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kopyto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kopyto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.