copytho

Calopedium (…) id est baculus ligneus uel est instrumentum sutorum vlg. copytho XV p. post. RozOss I 43rb

Wyraz hasłowy Kopyto Hasło konkordancji Calopodium
Wyraz(y) w transliteracji copytho Podstawa glosowania calopedium
Język wyrazu obcego łaciński
383

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kopyto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kopyto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.