myąszo

Rancor eyn pfinne oder garstickeyt vel discordia vel fetor carnis proprie sdzolkloscz vel vągrzyste myąszo ca 1500 WokLub 113r

Wyraz hasłowy Mięso Hasło konkordancji Rancor
Wyraz(y) w transliteracji myąszo Podstawa glosowania carnis
Język wyrazu obcego łaciński
3684
Komentarz paleograficzny Fragment vel fetor carnis proprie sdzolkloscz vel vągrzyste myąszo dopisany przez glosatora ( vel vągrzyste myąszo ciemniejszym atramentem).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mięso (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mięso
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 44.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.