offyąrą

Sacrificium ein opffer offertorium idem offyąrą ca 1500 WokLub 118r

Wyraz hasłowy Ofiara Hasło konkordancji Sacrificium
Wyraz(y) w transliteracji offyąrą Podstawa glosowania sacrificium, offertorium
Język wyrazu obcego łaciński
3835

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ofiara (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ofiara
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56 (Sstp V 522).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.