po

Torcular est instrvmentum ad exprimendum vinum Invenitur eciam torculare in eodem sensu Et torcular (...) vlg. prasza uel lyszycza po maszoweczku 1440 RozPaul 261v

Wyraz hasłowy Po Hasło konkordancji Torcular
Wyraz(y) w transliteracji po Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3986

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 261
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Po (przyimek)
Forma (w transkrypcji) po
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek celownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.