przesz

Procul est adverbium loci id est longe non prope et componitur a pre et oculus Inde procul dubio id est longe a dubitatione secundum Papiam przesz *wo<t>pyenya 1440 RozPaul 214r

Wyraz hasłowy Przez Hasło konkordancji Procul dubio
Wyraz(y) w transliteracji przesz Podstawa glosowania procul
Język wyrazu obcego łaciński
4048
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał polski wyraz wo<t>pyenya bez zaznaczenia nosowości.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 214
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przez (przyimek)
Forma (w transkrypcji) przez
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek dopełniacz
Wokaliczność niewokaliczna
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.