trad

Lepra est asperitas cutis squamosa lapidi similis cuius color nunc in albedinem nunc in nigredinem nunc in rubedinem vertitur proprie aussetzigkeyt trad ca 1500 WokLub 74v

Wyraz hasłowy 1. Trąd Hasło konkordancji Lepra
Wyraz(y) w transliteracji trad Podstawa glosowania lepra
Język wyrazu obcego łaciński
4104

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. Trąd (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) trąd
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.