forthą

Ianua est primus ingressus proprie eyn thor vlyczką forthą ca 1500 WokLub 62r

Wyraz hasłowy (Furta) Hasło konkordancji Ianua
Wyraz(y) w transliteracji forthą Podstawa glosowania ianua
Język wyrazu obcego łaciński
4132

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Furta) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Forta
Forma (w transkrypcji) forta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.