przechod

Semita id est dimidium iter eyn fuszpfat oder steyg steschką przechod vel sczeska ca 1500 WokLub 123r

Wyraz hasłowy Przechód Hasło konkordancji Semita
Wyraz(y) w transliteracji przechod Podstawa glosowania semita
Język wyrazu obcego łaciński
4206
Komentarz paleograficzny Fragment przechod vel zapisany obok drukowanego hasła, glosa steschką powyżej, a sczeską poniżej tego zapisu. Dodatkowe odpowiedniki wyrazu hasłowego zostały połączone z drukowaną definicją parą ukośnych linii.
Wszystkie glosy do tego hasła dopisane przed podaniem pol. odpowiednika hasła Semicinctum (w. 17).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przechód (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przechod
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.