plothny vaz

Seps (…) est quidam serpens plothny vaz qui in sepe latet ca 1500 WokLub 123v

Wyraz hasłowy Wąż Hasło konkordancji Seps
Wyraz(y) w transliteracji plothny vaz Podstawa glosowania seps, serpens
Język wyrazu obcego łaciński
4298
Komentarz paleograficzny Fragment qui in sepe latet dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Płotny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) płotny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wąż (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wąż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 68, 118.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 68, 118.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.