vasz

Coluber est serpens venenosus et dicitur quasi colens vmbram quia quando iacet in siluis reuerberat radios solares et sic facit vmbram vasz ca 1500 WokLub 30r

Wyraz hasłowy Wąż Hasło konkordancji Coluber
Wyraz(y) w transliteracji vasz Podstawa glosowania coluber
Język wyrazu obcego łaciński
4650

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 30
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wąż (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wąż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 59.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 59.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.